Er zijn een paar vacature bij maas en roer
Iets voor jou?

Vacature secretaris wedstrijdcommissie

Word jij onze secretaris wedstrijdcommissie?

De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het jaarlijkse wedstrijdprogramma.

Inhoud functie secretaris:

 • Voorbereiden jaarvergadering 
 • Wedstrijdkalender en bezettingsschema opstellen voor de wedstrijden (wedstrijdcommissie, bemensing begeleidingsboten en protestcomité)
 • SW CD aanvragen bij sailsupport
 • Computerbeheer: SW en ZW programma
 • Kampioenschappen aanvragen bij Watersportverbond
 • Ondersteuning wedstrijdleider bij voorbereiding evenementen en kampioenschappen
 • Documenten informatiepost: LWB, banenkaarten, inschrijfformulier
 • Verzorgen van uitslagen
 • Inkopen van prijzen en verzorgen van naamplaatjes
 • Opstellen begroting voor wedstrijdcommissie
 • Het bijhouden van all-over standen ten behoeve van de jaarprijs
 • Voorbereiden evaluatievergadering
 • Opstellen jaarcijfers: aantal inschrijvingen, ontvangen inschrijfgelden en uitgaven. 


Tijdsbesteding:

Naast de twee vergaderingen per jaar bedragen de werkzaamheden van de secretaris ongeveer 1 uur per week.

We vernemen heel graag jouw reactie, bijvoorbeeld via e-mail. 
 

Vacature secretaris

Functieprofiel van de secretaris bij Maas en Roer

De secretaris heeft naast de formele secretariële taken een belangrijke rol in de interne organisatie van de vereniging. De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur. 

Bestuurskwaliteiten van de secretaris:

 • Kan goed communiceren en inhoudelijk luisteren en heeft interesse in de problematiek van de leden van de vereniging.
 • Heeft inzicht in bestuurlijke verhoudingen.
 • Heeft verantwoordelijkheidsbesef voor de communicatieprocessen binnen de vereniging en onderhoudt contacten in opdracht van het bestuur met de leden van de vereniging.
 • Kan gestructureerd werken, is nauwkeurig en heeft oog voor detail. 
 • Beheerst de Nederlandse taal en is in staat de berichtgeving duidelijk te verwoorden.
  Is computervaardig.
 • Richt zich op het belang van de vereniging en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. 
 • Reikt op basis van ervaring en deskundigheid, oplossing(richting)en aan voor vraagstukken.
 • Heeft enige affiniteit met automatisering, software.

Taken en verantwoordelijkheden van de secretaris:

 • Verantwoordelijkheid voor het voeren van de correspondentie namens M&R. Dat kan in- en extern zijn. 
 • Verantwoordelijkheid voor het laten archiveren van ontvangen brieven en bewaren van afschriften van verzonden brieven.
 • Voorbereiden van de agenda’s voor bestuur en algemene ledenvergadering. Verzorgt via mail het versturen van de agenda en de bijbehorende bijlagen en documentatie.
 • Verantwoordelijkheid voor verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de leden- en bestuursvergaderingen. 
 • Steunt de voorzitter bij het beleid van de vereniging en andere overkoepelende taken.
 • Maakt afspraken namens het bestuur en bewaakt de voortgang namens de vereniging en verzorgt de nodige correspondentie.
 • Is op overzichtelijke momenten bereikbaar via mail en telefoon, voor beantwoording vragen, afhandelen of ondernemen van vervolgactie.
 • Toezien op het, door de administratrice, uitvoeren van
  • Bijhouden van de ledenadministratie in eCaptain
  • Vermelden in eCaptain van ledeninfo (mails, brieven, gemaakte afspraken, etc.) NB betreft ook vermeldingen door de Havenmeester.
  • Verzorgen van uitnodigingen aan de leden voor diverse bijeenkomsten, zoals: Bestuursvergaderingen, Algemene Leden Vergaderingen en nieuwe ledenavonden.
  • Opstellen van een jaarverslag van de vereniging.
 • Bewaakt de zittingstermijnen van het dagelijks bestuur
 • Controleren van het uitbesteed werk ten behoeve van de vereniging
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken houden met de administratrice en deze gesprekken archiveren.

We zien een reactie graag tegemoet.

Vrijwilliger elektrische installaties

Voor een klus die te maken heeft met onze elektrische installatie op de haven zoeken we een vrijwilliger die kennis heeft van elektrische installaties met krachtstroom en over de nodige kennis beschikt van de Nederlandse wet – en regelgeving t.a.v. de NEN normen hiervoor. Qua tijdsbesteding zal dit ongeveer 1 dag per jaar zijn.  

Lijkt het je leuk om deel uit te maken van het bestuur, het wedstrijdteam of ben jij degene met veel kennis van electrische installaties? Laat dat aan ons weten door een mail te sturen naar bestuur@maasenroer.nl