Een paar belangrijke verzoeken

Een nieuw jaar met -hopelijk- een iets normalere dagelijkse gang van zaken. Het coronavirus houdt ons ook dit seizoen nog even in de greep. Enfin... samen zullen we er in elk geval het beste van maken, toch? Dan blijven we hopelijk allemaal gezond.

(Chemisch) afval goed scheiden
Graag wil ik hierbij aangeven dat ik de afgelopen twee jaar afval heb aangetroffen in de verkeerde containers. Het afval dient zorgvuldig te worden gescheiden en dient te worden geplaatst in de juiste afvalbak of afvalcontainer. In de grote bak voor verfafval (in het chemiehok) heb ik lege oliekannen aangetroffen welke waarschijnlijk zijn geleegd in het olievat. Mijn verzoek: gooi lege kannen a.u.b. in de daarvoor bestemde afvalcontainer. Chemisch afval afvoeren kost Maas en Roer daardoor onnodig veel geld.
Besef ook welke gevolgen het heeft bij het wegspoelen van benzine. Voor het milieu, de (eigen) gezondheid, maar ook de pvc rioolbuizen. Het is vervelend om te constateren dat er n.b. benzine is geloosd, n.b. via de nieuwe toiletgebouwen. Rioolleidingen lossen op van benzine, met alle gevolgen van dien. Dit moeten we echt niet willen. Gebruik chemisch afval s.v.p. het chemiehok. Is er twijfel? Vraag het mij of zet het op de grond in het chemiehok zodat ik het op de juiste manier kan scheiden. 
 
Bezem in de mast
Tevens heb ik een verzoek wegens het annuleren van het jaarlijkse 'Bezem in de mast'. Ik zou het heel fijn vinden als er leden zijn die een handje willen helpen. Elk uurtje hulp waardeer ik. Vele handen maken licht werk.
 
Graag tot binnenkort in de haven en hopelijk gaat het ons voor de wind. 

Groet en tot snel,
Hans Wielders