Elke klasse een vlootvoogd?

Enkele jaren geleden had M&R voor elke klasse een vlootvoogd als aanspreekpunt. Nu zijn er slechts 3 over namelijk voor de kajuitzeilboten, Yngling en de Optimisten. De taak van een vlootvoogd is dat hij/zij de klasse tot één samenwerkend geheel brengt. Nu komt het veel voor dat eigenaren van de zelfde klasse geen contact met elkaar hebben. De vlootvoogd brengt hun bij elkaar en kan samen met de klasse zorgen voor een grote deelname aan de clubwedstrijden/evenementen of zelf klassewedstrijden organiseren.

Binnen de geldende RIVM/Watersportverband coronaregels zijn in 2020 slechts 4 kajuitzeiljachtenwedstrijden en 5 dagdelen de Yngling Oefen Wedstrijden gevaren. Overige wedstrijden waren allen gecancelled. Bij beide wedstrijden was het aantal bemanningsleden beneden de 30, bij de kajuitboten de helft gezinsleden.

Indien we in 2021 aan een maximaal aantal bemanningsleden gebonden zijn is de kans groot dat ook in 2021 veel wedstrijden gecancelled worden. Willen we toch binnen de coronaregels wedstrijdzeilen dan heb ik het voorstel dat we meer klassewedstrijden organiseren en dit is een mooie taak voor een klassevoogd. 

Voorwaarden organisatie klassewedstrijden. 

Voor het functioneren als vlootvoogd moeten met M&R een paar richtlijnen en afspraken gemaakt worden. Uit de vorig jaar gehouden YOW 2020 herleiden we de volgende voorwaarden;

 • De wedstrijdcommissie M&R blijft het overkoepelende orgaan
 • Elke klasse organiseert en is verantwoordelijk voor zijn wedstrijden
 • Per klasse is er een vlootvoogd
 • Elke klasse maakt een wedstrijdkalender ingepast in de totale wedstrijdkalender van M&R 2021.
 • Elke klasse heeft zijn eigen wedstrijdcommissie
 • Elke klasse organiseert indien nodig zijn eigen startschip
 • Begeleidingsboten worden door de vereniging beschikbaar gesteld.
 • Inzet waterwacht in overleg met het bestuur
 • Kosten voor een jaarprijs en administratie worden door M&R vergoed
 • De administratie van M&R is de vlootvoogd behulpzaam bij een klasse adressenbestand
 • Promotie ondersteuning door M&R, Spant e.d.
 • De klasse promoot de wedstrijden ook bij ander watersportverenigingen
 • Deelnamekosten van niet M&R leden in overleg met bestuur van M&R
 • De klasse organiseert minimaal 3 wedstrijddagen
 • Er zijn voor M&R leden geen inschrijfkosten, wel bij de clubwedstrijden.
 • Elke klassedeelnemer zet zich in voor de klasse
 • Deelname aan een wedstrijd is voor eigen risico


Welke klassen en (eventuele) vlootvoogden komen hiervoor in aanmerking? 

KLASSEN :

VLOOTVOOGD: 

Kajuitzeiljachten 

Hans van den Toren, Jürgen Bendix

Yngling 

Stijn Berden

Optimisten 

-

Lasers/Splash

vacant

16 M2 

vacant

H-Boot 

vacant

Rest SW-boten 

vacant

Een vlootvoogd behoeft niet de eigenaar van een klasseboot of bemanning te zijn maar kan ook gewoon iemand die de klasse ondersteund, dus ook een motorbooteigenaar. Boten van verschillende klassen maar met de zelfde SW factor kunnen ook in 1 klasse varen. 

Ervaring Klassewedstrijd YOW 2020. 

Uit de positieve ervaringen met de 5 Ynglingwedstrijden, YOW 2020, leren we het volgende;

 • Minder dan 30 personen/deelnemers dus binnen de corona regels 

 • Eenvoudige aanmelding, administratie 

 • “Inschrijven” geschied door aanmelden via de groepsapp 

 • Er is een groepsapp beheerder aangesteld 

 • Kleine start-finish commissie. 

 • Voor de start alleen geluidsseinen. Goede hoorn noodzakelijk. 

 • Twee borden voor banen 1of 2 maal te varen. Baan altijd over bakboord varen. 

 • Resultaten melding per groepsapp 

 • Skippyballen als wedstrijdboeien kunnen door de klasse zelf uitgelegd worden 

 • Grote boeien door de havenmeester laten uitleggen 

 • Op- en neerbaan met 5-6 wedstrijden op 1 dagdeel mogelijk. Ca. 25 minuten per wedstrijd 

 • Veel wedstrijden op 1 dagdeel omdat er maar 1 klasse is en geen wachttijden tussen finish en start 

 • Promotie van eigen klasse zowel binnen als buiten de vereniging 

 • “Eenlingen” in een klasseboot worden meer bij de activiteiten van de klasse betrokken 

 • Onderlinge communicatie en cohesie via een appgroep zoals die ook bij de Yngling Zeilers Zuid is ontstaan. Ook buiten het zeilseizoen is er contact met elkaar.

Voelt iemand zich aangetrokken om als vlootvoogd voor een bepaalde klasse op te treden neem dan contact met mij op voor verdere uitwerking met het bestuur en de wedstrijdcommissie. Informatie-aanmelden bij kajuitcom@maasenroer.nl.

Met vriendelijke zeilersgroet

Hans van den Toren