Voorwoord

Van de voorzitter,

Bij dit schrijven is het inmiddels medio maart en een beetje voorjaarsweer hebben we al gehad. De vooruitzichten op verschillende aspecten van een mooi zeilseizoen zijn echter onzeker omdat de impact van corona op ons doen en laten nog te groot is. We moeten nog steeds rekening houden met beperkingen in reizen naar de haven, mensen ontmoeten en het zeilen met meer mensen op de boot. Ook zullen vakantieplannen nog steeds moeten worden afgewogen tegen de maatregelen die in andere gebieden of landen gelden.

Wij hebben wel een gangbare evenementen kalender uitgebracht om zoveel mogelijk het vroegere normaal te blijven volgen. De wedstrijden staan gepland en hopelijk kunnen wij de uitvoering hiervan ook dit jaar gaan realiseren. Vooral na de zomer is de agenda goed gevuld met o.a. de Euregioregatta en het NK H-Boot.

Momenteel kunnen we nog geen duidelijkheid geven over de toekomstige bezetting van de Thuishaven. Voor het einde van de maand maart gaat het clubhuis niet open omdat de horeca in ons land nog op slot zit. Ook hebben we nog geen nieuwe huurder van het clubhuis kunnen contracteren. Daarin speelt de grote onzekerheid in de horecasector door de coronasituatie een rol. Voor ons verenigingsleven is het clubgebouw van groot belang als het trefpunt voor leden.

Het eerste treffen van de leden in de haven is jaarlijks het ‘bezem-in-de-mast’ event, maar dat kan ook dit jaar weer niet doorgaan. Echter de werkzaamheden moeten wel uitgevoerd worden en dat vraagt van ons allen enige bijdrage. De Havenmeester verwelkomt alle hulp en meehelpen kan op een tijd dat het past in je eigen agenda. Er zijn diverse werkzaamheden te verrichten en daarbij is de veiligheid voor iedereen geborgd. Het biedt ook weer de kans om andere leden te spreken en te leren kennen. Dit meewerken in de haven is een van de kenmerken van het verenigingsleven en het draagt bij aan het persoonlijke welbevinden.

Na zo’n lockdown-periode ook weer een welkome kans om er uit te gaan en elkaar –weliswaar op veilige afstand– te ontmoeten.

Ik zie ernaar uit om elkaar snel weer te kunnen begroeten in onze vertrouwde haven.

Joep Mooren