We zoeken nog leden voor onze wedstrijdcommissie. 

Heb je interesse?
Het watersportverbond biedt diverse opleidingen en cursussen. 

Meer weten?
Kijk dan op deze link.
  
Kom je bij onze wedstrijdcommissie?
Mail: bestuur@maasenroer.nl


Groei aantal opgeleide officials via de Watersport Academy

De opleidingen zoals die door het Watersportverbond worden aangeboden, zijn de afgelopen twee jaar grotendeels herzien, uitgebreid en toegankelijker gemaakt. De opleidingen worden nu, anders dan voorheen, aangeboden via de online omgeving van de Watersport Academy. De traditionele klassikale leerlijnen zijn verleden tijd, opleidingen worden online aangeboden onder leiding van goed gekwalificeerde leercoaches. De cursist volgt de opleiding aan de hand van een digitaal schema. De praktijkopdrachten die daar ook onderdeel van uitmaken, worden op de eigen vereniging of een opleidingslocatie in de buurt afgelegd. Kortom, de opleidingen zijn makkelijk toegankelijk en laagdrempelig.  

Nieuwe aanwas wedstrijdofficials

Dat heeft positief effect gehad op het aantal deelnemers aan de opleidingen en het aantal behaalde diploma’s. Zo zijn er maar liefst 2.900 cursisten geregistreerd, waarvan het afgelopen jaar er 627 unieke personen gemiddeld bijna 3 van de zeven basisopleidingen voor officials niveau 1 & 2 hebben afgerond. Met deze opleidingen worden officials opgeleid voor diverse functies op de wal en op het water binnen een wedstrijdorganisatie. 103 personen hebben al hun badges inmiddels gehaald en nog eens 50 deelnemers staan op het punt dat te doen. Kortom, nieuwe aanwas voor de wedstrijd comités. 

Tien nieuwe wedstrijdleiders niveau 3

Ook bij de opleiding tot wedstrijdleider niveau 3 zagen we een groei in het aantal deelnemers. In totaal behaalden tien deelnemers hun diploma tot wedstrijdleider die zich het komende seizoen gaan inzetten voor de wedstrijdsport. 14 personen zijn nog in opleiding.

Voor het nieuwe seizoen 2022 is het de planning dat de opleiding tot wedstrijdleider niveau 4 beschikbaar zal komen binnen de Watersport Academy.

Opleiding jury en meter/controleur niveau 3 zomer 2022 gereed

Voor jury en meter/controleur is het streven om niveau 3 voor komende zomer gereed te hebben in de Watersport Academy. Inmiddels is er een testgroep geformeerd en zal de opleiding aan de hand van hun feedback en ervaringen definitief vorm krijgen. 

Eveneens wordt er, in het bijzonder met de focus op de WK’s in 2022 en 2023, versneld gewerkt aan de opleiding jury niveau 4 voor de Watersport Academy.

Nieuwe opleidingslocaties

Met de nieuwe online opzet van de Watersport Academy neemt de groei van het aantal opleidingslocaties een vlucht. Verenigingen en vaarscholen kunnen eenvoudig een opleidingslocatie worden door zich aan te sluiten bij de Watersport Academy. Zij kunnen dan gebruik maken van de online omgeving om zelf instructeurs en officials op hun vereniging op te leiden. Een leercoach begeleidt ze daarbij. Het afgelopen jaar zijn er dertien verenigingen aangewezen als opleidingslocatie waar zestien leercoaches bij betrokken zijn. 

Lees hier meer over de Watersport Academy: https://www.watersportverbond.nl/academy/